Kategoria:   Post

Pielęgniarstwo chirurgiczne - dla pielęgniarek

W dniu 6 października 2023 r. godz. 14.00 odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2023 r. godz. 14.00 odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (o miejscu egzaminu poinformujemy osoby zainteresowane w terminie późniejszym).

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie do dnia 05.10.2023 r. wniosku w SMK o dopuszczenie do specjalizacji (jeśli nie został jeszcze złożony) oraz dosłanie zaświadczenia z zakładu pracy o stażu pracy w zawodzie (min. 2 lata pracy w zawodzie, w ostatnich 5 latach). Jeśli zaświadczenie nie było dołączone w SMK to proszę o przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia zaświadczenia o stażu pracy na adres mailowy ckp@umlub.pl

 

Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie z regulaminem szkolenia, dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy na stanowisku związanym ze specjalizacją.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

 

Specjalizacja jest dofinansowana z dotacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opłata uczestników za specjalizację wynosi 1900,00 płatne w 3 ratach:

  •  I rata   -  700,00 zł do dnia 16.10.2023 r.
  •  II rata  -  600,00 zł do dnia 30.04.2024 r.
  •  III rata -  600,00 zł do dnia 31.10.2024 r.

 

Prosimy o potwierdzenie zgłoszonego wcześniej uczestnictwa lub powiadomienie o decyzji   rezygnacji  – do dnia 05.10.2023 r. na  e-mail: ckp@umlub.pl

 

Literatura do egzaminu:

  1. Ścisło L.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2020
  2. Walewska L.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2022
  3. Akty prawne (odzwierciedlające aktualny stan prawny):Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na 13-15.10.2023 r. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w weekendy.

 

Uwaga:

Przed ukończeniem specjalizacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
  • dyplomu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013 lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

 

Serdecznie zapraszamy!

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2