Kategoria:   Post

Pielęgniarstwo ratunkowe - rozpoczęcie

Uprzejmie informujemy, że od 12 maja 2023 r. planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, dofinansowanej ze środków Ministra Zdrowia.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 12 maja 2023 r. planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, dofinansowanej ze środków Ministra Zdrowia.

Opłata uczestników za specjalizację wynosi 1900,00 zł, płatna w 3 ratach.

Zajęcia ze specjalizacji będą odbywać się w trybie niestacjonarnym: wykłady w weekendy, część zajęć będzie realizowana w formie zdalnej, a zajęcia stażowe w grupach z możliwością dopasowania do uczestników.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie wniosku w SMK o dopuszczenie do specjalizacji (jeśli nie został jeszcze złożony) oraz dosłanie zaświadczenia z zakładu pracy o stażu pracy w zawodzie (min. 2 lata pracy w zawodzie, w ostatnich 5 latach). Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie z regulaminem szkolenia, dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy na stanowisku związanym ze specjalizacją. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa lub powiadomienie o decyzji rezygnacji  w formie elektronicznej na  e-mail: ckp@umlub.pl

Literatura do egzaminu:

  1. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych.   Wyd. Lekarskie PZWL,  Warszawa 2011
  2. Wytyczne resuscytacji 2021. Europejska Rada Resuscytacji i Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2021 książka lub https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html

Uwaga: Przed ukończeniem specjalizacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
  • dyplomu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013 lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”  lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

 

Serdecznie zapraszamy!

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2