Lab genetyka medyczna

Specjalizacja

Kierownik specjalizacji – koordynator: dr n. med. Marzanna Ciesielka

Terminy płatności za specjalizację:

I rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2021 r.
II rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2021 r.
III rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2022 r.
IV rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2022 r.
V rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2023 r.
VI rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2023 r.
VII rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2024 r.
VIII rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2024 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002

WYKAZ PLACÓWEK W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ STAŻE KIERUNKOWE DO SPECJALIZACJI:

 

Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o.  ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
Zapisy: 728 994 605
WYMAGANE SKIEROWNIE

 1. Sekwencjonowanie metodą klasyczną/nowej generacji (NGS)
 2. PCR w czasie rzeczywistym
 3. MLPA
 4. Postnatalna (pourodzeniowa) ocena kariotypu
 5. MLPA zastosowanie w diagnostyce cytogenetycznej

 

Zakład Genetyki Klinicznej UM w Lublinie , ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin
Zapisy: mgr Patrycja Łata  81 448 61 10

 1. Metody izolacji RNA i DNA. Walidacja uzyskanego materiału. Biobankowanie.
 2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. PCR i jego odmian.
 3. Techniki badania RNA
 4. Sekwencjonowanie metodą klasyczną/nowej generacji (NGS)
 5. Nowe techniki molekularne w medycynie człowieka
 6. PCR w czasie rzeczywistym
 7. Podstawy techniki mikromacierzowej

PPHU "GENOS" S.C. - Bogdan Kałużewski, Strońsko 20A,  98-161 Zapolice
Zapisy: b.kaluzewski42@gmail.com

 1. Postnatalna (pourodzeniowa) ocena kariotypu
 2. Prenatalna (przedurodzeniowa) ocena kariotypu

 

ZAPISY CZASOWO WSTRZYMANE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy , ul. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Zapisy: dr hab. Monika Lejman monika.lejman@umlub.pl ,  81 718 51 97

 1. MLPA
 2. Podstawy techniki mikromacierzowej
 3. MLPA zastosowanie w diagnostyce cytogenetycznej
 4. aCGH w diagnostyce cytogenetycznej
Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2