Medycyna ratunkowa

Informacje ogólne

 

Kurs podsumowujący do stażu podyplomowego z medycyny ratunkowej 2021

Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie – wykłady: 2 godz., ćwiczenia: 4 godz.
Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia – wykłady: 2 godz.
Pierwsza pomoc w urazach – wykłady: 2 godz.
Postępowanie w wypadkach, katastrofach i sytuacjach szczególnych – wykład: 1 godz.
Postępowanie w nagłych zatruciach – wykłady 2godz.
Krwawienie i krwotok , pierwsza pomoc – wykłady: 1 godz.
ITLS, stabilizacja złamań, zasady transportu pacjenta – ćwiczenia: 4 godz.
Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci – ćwiczenia: 2 godz.

Dwudniowy kurs łącznie 10 godz. wykładów oraz 20 godz. ćwiczeń (ćwiczenia w 10 osobowych grupach), 20 osób na kurs.

 

Proponowane terminy kursów

 • 03-04.07.2023
 • 06-07.07.2023
 • 10-11.07.2023
 • 13-14.07.2023
 • 17-18.07.2023
 • 20-21.07.2023
 • 07-08.08.2023
 • 10-11.08.2023
 • 17-18.08.2023
 • 11-12.09.2023
 • 14-15.09.2023
 • 18-19.09.2023
 • 21-22.09.2023
 • 25-26.09.2023


Zgłoszenia na kurs wyłącznie w formie mailowej przyjmuje lek. med. Tomasz Mitrut.

e-mail: chirurgia.urazowa@umlub.pl

Proszę o podanie miejsca odbywania stażu
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
20-081 Lublin, ul Staszica 16

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2