Wysokie kwalifikacje lekarzy

Szkolenia adresowane są do lekarzy.
Szkolenia mają charakter teoretyczny.
Liczba uczestników jednego szkolenia: 15
Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu grup.
Zebranie grupy jest warunkiem realizacji szkolenia.

SZKOLENIE I
NAJWAŻNIEJSZE PRAKTYCZNE PROBLEMY Z ORTOPEDII DZIECIĘCEJ STANOWIĄCE TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU
Czas trwania szkolenia: 16 godzin

SZKOLENIE II
ANTYBIOTYKOTERAPIA EMPIRYCZNA I CELOWANA W ZAKAŻENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO ORAZ PROBLEMY DIAGNOSTYKI I INTERPRETACJI WYNIKÓW MIKROBIOLOGICZNYCH
Czas trwania szkolenia: 20 godzin

SZKOLENIE III
AKTUALNE ZAGADNIENIA Z HEMATOLOGII, NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH SKÓRY ORAZ BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JAJNIKA

1. MODUŁ I
WZRASTAJĄCE ZAGROŻENIE ROZWOJEM NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NA SKÓRZE
Czas trwania szkolenia: 8 godzin

2. MODUŁ II
PODSTAWY HEMATOLOGII W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA
Czas trwania szkolenia: 4 godziny

3. MODUŁ III
BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JAJNIKA
Czas trwania szkolenia: 8 godzin

SZKOLENIE IV
DIAGNOSTYKA ZAPALEŃ STAWÓW
Czas trwania szkolenia: 8 godzin

SZKOLENIE I: 580 ZŁ
SZKOLENIE II: 820 ZŁ
SZKOLENIE III
1. MODUŁ I: 350 ZŁ
2. MODUŁ II: 205 ZŁ
3. MODUŁ III: 400 ZŁ
SZKOLENIE IV: 400 ZŁ

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2