Studia Podyplomowe
Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych
Rekrutacja na rok akademicki 2022-2023
Celem studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Program studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” został przygotowany w taki sposób, żeby doskonalić przede wszystkim umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma to ułatwić słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji zadań zawodowych farmaceutów.

Studia trwać będą dwa semestry i będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 PRK. Planowany program studiów obejmuje 750 godzin nauczania (w tym 185 godzin kontaktowych i 565 godzin samokształcenia), co daje 30 punktów ECTS. Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej oraz stacjonarnej (wykłady i większość seminariów on-line, część seminariów i ćwiczenia kontaktowo). Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną interprofesjonalną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach, z innych Uczelni, a także praktyków aktywnie działających na rynku farmaceutycznym, w tym osoby, które przez wiele lat sprawowały opiekę farmaceutyczną oraz realizowały przeglądy lekowe za granicą (Anglia).

Kierownik studiów: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UM
Sekretarz studiów: dr hab. n. farm. Anna Serefko, prof. UM

Planowane rozpoczęcie I edycji studiów – październik 2022 r.

Liczebność grupy (roku) wynosić będzie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 osób.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opatrzone stosowną pieczęcią.
Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Informacje i sprawy organizacyjne: Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin,
tel./fax. +48 81 448 51 22,
e-mail: opiekafarm@umlub.pl

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: od 8 lipca 2022 r. od godziny 9.00 (zgłoszenia przesłane przed godziną 9.00 8 lipca 2022 r. nie będą brane pod uwagę). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: opiekafarm@umlub.pl

Limit przyjęć: minimum 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Uchwała Senatu nr 169/2022 z dn. 27-04-2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” (Link do uchwały)
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe) oraz osoby posiadające tytuł magistra farmacji

Wymagane dokumenty:
Pobierz kwestionariusz osobowy 2022/2023
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.
• Zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.

Komplet dokumentów po zakwalifikowaniu można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin

Minimalna liczba uczestników: 40 osób

Opłata za studia: 6900,00 zł za cały cykl kształcenia
 • Uchwała Senatu nr 170/2022 z dn. 27-04-2022 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” oraz warunków i trybu rekrutacji
 • Uchwała Senatu nr 170/2022 z dn. 27-04-2022 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” oraz warunków i trybu rekrutacji
 • Zarządzenie Rektora nr 75/2022 z dn. 27-04-2022 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych
 • Zarządzenie Rektora nr 101/2022 z dn. 03-06-2022 w sprawie wysokości opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”
 • Adres
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum)
  20-093 Lublin
  Numer Konta Bankowego
  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
  Kontakt
  tel.: +48 81 448 5120
  email: ckp@umlub.pl
  Dane Osobowe
  Polityka prywatności
  Created by: ITEM - inż. Marcin Czochra
  © 2021 Copyright: Medical University of Lublin. All rights reserved.