Kategoria:   Post

Pielęgniarstwo internistyczne - rozpoczęcie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2023 r. godz. 14.00 w auli Collegium Universum ul. Chodźki 1 odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2023 r. godz. 14.00 w auli Collegium Universum ul. Chodźki 1 odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie do dnia 10.05.2023 r. wniosku w SMK o dopuszczenie do specjalizacji (jeśli nie został jeszcze złożony) oraz dosłanie zaświadczenia z zakładu pracy o stażu pracy w zawodzie (min. 2 lata pracy w zawodzie, w ostatnich 5 latach). Jeśli zaświadczenie nie było dołączone w SMK to proszę o przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia zaświadczenia o stażu pracy na adres mailowy ckp@umlub.pl

 

Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie z regulaminem szkolenia, dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy na stanowisku związanym ze specjalizacją.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

 

Specjalizacja jest dofinansowana z dotacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opłata uczestników za specjalizację wynosi 1900,00 zł płatne w 3 ratach.

 

Prosimy o potwierdzenie zgłoszonego wcześniej uczestnictwa lub powiadomienie o decyzji   rezygnacji  – do dnia 10.05.2023 r. na  e-mail: ckp@umlub.pl

 

Literatura do egzaminu:
1.    Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021.
2.    Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021.
3.    Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
4.    Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.  
5.    Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na 19.05.2023 r. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się 
w weekendy, część w formie zdalnej.

 

Uwaga:
Przed ukończeniem specjalizacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
•    dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
•    dyplomu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013 lub
•    zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” lub
•    zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment


Serdecznie zapraszamy!

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2