O nas

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników kadry medycznej na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz rozwijanie świadomości, wiedzy i szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa.

Centrum Kształcenia Podyplomowego został powołany z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. n.med. Macieja Latalskiego oraz dr n. med. Marianny Charzyńskiej-Guli pierwszego kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego w marcu 2003 roku. Początkowo pracowały w nim dr Marianna Charzyńska-Gula oraz mgr inż. Anna Wasilewska prowadząc specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Obecnie w Centrum Kształcenia Podyplomowego, w które przekształcił się Centrum, przygotowujemy i realizujemy szkolenia dla szeroko rozumianej kadry medycznej począwszy od specjalizacji, kursów do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji i kursów dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kursów dla lekarzy stażystów, studentów i szkolenia medyczne dla różnych grup osób aż do studiów podyplomowych.

Mieścimy się w budynku Collegium Academicum przy ul. dr Witolda Chodźki 7

Zespół CKP:

 • kierownik dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, Profesor uczelni
 • zastępca kierownika mgr Magdalena Fidecka-Skwarzyńska
 • mgr Katarzyna Barcikowska - Specjalista
 • Izabela Gromaszek - Młodszy Specjalista
 • lek. wet. Agata Mełgieś-Włodarczyk - Specjalista
 • mgr Ewa Pawlikowska - Specjalista
 • mgr Iwona Ślósarz - Referent
 • mgr inż. Anna Wasilewska - Specjalista


Misja

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników kadry medycznej na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz rozwijanie świadomości, wiedzy i szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa.

Centrum Kształcenia Podyplomowego jest jednostką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmującą się zarówno szkoleniami szeroko rozumianej kadry medycznej jak i szkoleniami dla sektora prywatnego i publicznego. Posiadamy wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, dzięki czemu na bieżąco podnosimy jakość świadczonych usług.

Aktualnie szkolimy:

 • ok. 2500 osób na specjalizacjach,
 • ok. 200 osób na studiach podyplomowych,
 • ok. 10 000 osób na szkoleniu ciągłym dla farmaceutów,
 • ok. 2500 osób na innych kursach.

Współpracujemy m.in. z:

 • placówkami opieki zdrowotnej w tym ze szpitalami, klinikami, pogotowiem ratunkowym, przychodniami,
 • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
 • Izbami Lekarskimi,
 • Izbami Farmaceutycznymi,
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Ministerstwem Zdrowia,
 • Lubelskim Urzędem Wojewódzkim,
 • szkołami,
 • uczelniami,
 • firmami farmaceutycznymi.
Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2