O nas

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników kadry medycznej na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz rozwijanie świadomości, wiedzy i szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. n.med. Macieja Latalskiego oraz dr n. med. Marianny Charzyńskiej-Guli pierwszego kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego w marcu 2003 roku. Początkowo pracowały w nim dr Marianna Charzyńska-Gula oraz mgr inż. Anna Wasilewska prowadząc specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

 

Obecnie w Centrum Kształcenia Podyplomowego, w które przekształcił się Centrum, przygotowujemy i realizujemy szkolenia dla szeroko rozumianej kadry medycznej począwszy od specjalizacji, kursów do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji i kursów dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kursów dla lekarzy stażystów, studentów i szkolenia medyczne dla różnych grup osób aż do studiów podyplomowych.

Mieścimy się w budynku Collegium Academicum przy ul. dr Witolda Chodźki 7 (wejście z boku budynku)

Zespół CKP:

 • Kierownik CKP - dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, Profesor uczelni
 • Zastępca Kierownika CKP -  mgr Magdalena Fidecka-Skwarzyńska

Zespół ds. Specjalizacji i Szkoleń Dofinansowywanych:

 • Koordynator Zespołu - mgr inż. Anna Wasilewska
 • mgr Katarzyna Barcikowska – Specjalista
 • lek. wet. Agata Mełgieś-Włodarczyk – Specjalista
 • mgr Marta Wójtowicz - Referent

Zespół ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń Odpłatnych:

 • Koordynator Zespołu - mgr Ewa Pawlikowska
 • Izabela Gromaszek - Młodszy Specjalista


Misja

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników kadry medycznej na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz rozwijanie świadomości, wiedzy i szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa.

Centrum Kształcenia Podyplomowego jest jednostką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmującą się zarówno szkoleniami szeroko rozumianej kadry medycznej jak i szkoleniami dla sektora prywatnego i publicznego. Posiadamy wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, dzięki czemu na bieżąco podnosimy jakość świadczonych usług.

Aktualnie szkolimy:

 • ok. 2500 osób na specjalizacjach,
 • ok. 200 osób na studiach podyplomowych,
 • ok. 10 000 osób na szkoleniu ciągłym dla farmaceutów,
 • ok. 2500 osób na innych kursach.

Współpracujemy m.in. z:

 • placówkami opieki zdrowotnej w tym ze szpitalami, klinikami, pogotowiem ratunkowym, przychodniami,
 • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
 • Izbami Lekarskimi,
 • Izbami Farmaceutycznymi,
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Ministerstwem Zdrowia,
 • Lubelskim Urzędem Wojewódzkim,
 • szkołami,
 • uczelniami,
 • firmami farmaceutycznymi.

 

Skład Centrum Kształcenia Podyplomowego:
•    Kierownik dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, Profesor uczelni
•    Zastępca Kierownika mgr Magdalena Fidecka-Skwarzyńska

 

Zespół ds. Specjalizacji i Szkoleń Dofinansowywanych
•    Koordynator Zespołu mgr inż. Anna Wasilewska
•    mgr Katarzyna Barcikowska – Specjalista
•    lek. wet. Agata Mełgieś-Włodarczyk – Specjalista
•    mgr Marta Wójtowicz - Referent

 

Zespół ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń Odpłatnych
•    Koordynator Zespołu mgr Ewa Pawlikowska
•    Izabela Gromaszek - Młodszy Specjalista

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2