Kategoria:   Post

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych - zapraszamy na specjalizację

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 16.02.2024 r. planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, finansowanej ze środków Ministra Zdrowia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zajęcia ze specjalizacji będą odbywać się w trybie niestacjonarnym - wykłady w weekendy.

W dniu 12.02.2024 r. o godz. 14.00 w sali 121 Collegium Academicum w Lublinie, ul. W. Chodźki 7, odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację (test pisemny).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie do dnia 09.02.2024 r. wniosku w SMK o dopuszczenie do specjalizacji (jeśli nie został jeszcze złożony) oraz dosłanie zaświadczenia z zakładu pracy o stażu pracy w zawodzie (min. 2 lata pracy w zawodzie, w ostatnich 5 latach). Jeśli zaświadczenie nie było dołączone w SMK to prosimy o przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia zaświadczenia o stażu pracy na adres mailowy ckp@umlub.pl

Obecność na egzaminie obowiązkowa. Nieobecność lub spóźnienie zgłoszonego wcześniej kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.
O zakwalifikowaniu na specjalizację decyduje ilość punktów uzyskana na teście kwalifikacyjnym. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej liczby punktów z egzaminu, zgodnie z regulaminem szkolenia, dodatkowym kryterium w kwalifikacji będzie staż pracy oraz staż pracy na stanowisku związanym ze specjalizacją. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Prosimy o potwierdzenie zgłoszonego wcześniej uczestnictwa lub powiadomienie o decyzji rezygnacji – do dnia 09.02.2024 r., e-mail: ckp@umlub.pl

Literatura do egzaminu:

  1. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
  2. Ślusarska B., Marcinowicz L., Kocka K. (red.): Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
  3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039).

Zapraszamy!

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2