Lab genetyka sądowa

Specjalizacja

Kierownik specjalizacji – koordynator: dr n. med. Marzanna Ciesielka

Terminy płatności za specjalizację:
I rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2021 r.
II rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2021 r.
III rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2022 r.
IV rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2022 r.
V rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2023 r.
VI rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2023 r.
VII rata – 1 000,00 zł do dnia 30.04.2024 r.
VIII rata – 1 000,00 zł do dnia 30.10.2024 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2