Farmacja kliniczna

kształcenie specjalizacyjne

 

Kierownik specjalizacji - koordynator: dr hab. n. farm. Mariola Drozd

 

 

Termin składania wniosków: nabór zamknięty

 

 

Terminy płatności za specjalizację:

I rata - 1 150,00 zł do dnia 31.10.2023 r.

II rata - 1 150,00 zł do dnia 30.04.2024 r.

III rata - 1 150,00 zł do dnia 31.10.2024 r.

IV rata - 1 150,00 zł do dnia 30.04.2025 r.

V rata - 1 150,00 zł do dnia 31.10.2025 r.

VI rata - 1 150,00 zł do dnia 30.04.2026 r.

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002

 

Na przelewie prosimy o dopisek: „Farmacja kliniczna…rata”

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2