Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST

 

 

Informacje ogólne

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do udziału w kursie „Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST” w ramach projektu „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy”.

Kurs składa się z dwóch modułów:

Moduł I obejmuje:
- protokoły przekazania i opieki okołooperacyjnej pacjentów chirurgicznych,
- interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym w zakresie okołooperacyjnym,
- zarządzanie w zespole interdyscyplinarnym opiekującym się pacjentem chirurgicznym w sytuacji stresowej,
- przekazywanie niepomyślnych wiadomości,
- współpraca i efektywna komunikacja w zespole interdyscyplinarnym opiekującym się pacjentem chirurgicznym.

Moduł II obejmuje:
- interdyscyplinarne leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym,
- błąd, zdarzenie niepożądane. Zdarzenie alarmowe-jak analizować (kultura „no blame”), informować, raportować, unikać,
- stres, a zespół interdyscyplinarny,
- stany nagłe w chirurgii.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć dydaktycznych w tym, 13 godzin teoretycznych i 19 godzin praktycznych.
Zajęcia będą prowadzone w formie seminariów, warsztatów, zajęć symulacyjnych.
Metody prowadzenia kursu: drzewko decyzyjne, scenariusze symulacyjne, pacjenci symulowani.

Część teoretyczna kursu będzie prowadzona zdalnie na platformie zoom. Część praktyczna będzie prowadzona w formie kontaktowej w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kurs w ramach projektu skierowany jest dla lekarzy, rezydentów zamieszkujących na terenie Polski.

Kryteria premiujące uwzględniane podczas rekrutacji:
1. Specjalizacja: ginekologia, położnictwo, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, torakochirurgia, chirurgia naczyniowa + 2 pkt
2. Specjalizacja z innych dziedzin zabiegowych + 1pkt
3. Niepełnosprawność + 1 pkt
Pełne wsparcie w ramach projektu obejmuje:
a. bezpłatny kurs
b. certyfikat ukończenia kursu
c. możliwość uzyskania punktów edukacyjnych
d. catering oraz przerwy kawowe
e. możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu).

Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę Uniwersytetu Medycznego, w sposób dostarczający najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych najczęściej występujących w społeczeństwie.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na kurs oraz harmonogram kursów dostępne są na stronie internetowej projektu:
formularz zgłoszeniowy

Biuro Projektu czynne jest dla Uczestników/czek Projektu w godz. 8.00 – 15.00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
II piętro, pok. 236
Barbara Próchniak – koordynator projektu, tel. 81/ 448-50-38
e-mail: barbara.prochniak@umlub.pl

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2