Endoskopia w ginekologii chirurgicznej

 

 

Informacje ogólne

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do udziału w kursie „Endoskopia w ginekologii onkologicznej” w ramach projektu „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy”.

Program kursu obejmuje:
- laparoskopia – zagadnienia podstawowe,
- endoskopia w ginekologii i ginekologii onkologicznej,
- zastosowanie narzędzi elektrycznych e endoskopii ginekologicznej,
- anatomia z perspektywy endoskopii ginekologii,
- ćwiczenia praktyczne na trenażerach,
- ćwiczenia z szycia laparoskopowego,
- warsztaty komunikacji z pacjentem.

Kurs obejmuje 42 godziny szkolenia: 14 godzin teoretycznych, 22 godzin praktycznych realizowanych m.in. w systemie „one on one” (w tym 11 godzin zajęć metodą symulacji medycznej na trenażerach laparoskopowych) 4 godziny warsztatów z komunikacji, 2 godziny egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Kurs w ramach projektu skierowany jest dla lekarzy, rezydentów zamieszkujących na terenie Polski.

Kryteria premiujące uwzględniane podczas rekrutacji:
1. Specjalizacja: ginekologia, położnictwo, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, torakochirurgia, chirurgia naczyniowa + 2 pkt
2. Specjalizacja z innych dziedzin zabiegowych + 1pkt
3. Niepełnosprawność + 1 pkt

Pełne wsparcie w ramach projektu obejmuje:
a. bezpłatny kurs
b. certyfikat ukończenia kursu
c. możliwość uzyskania punktów edukacyjnych
d. catering oraz przerwy kawowe
e. możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu).

Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę Uniwersytetu Medycznego, w sposób dostarczający najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych najczęściej występujących w społeczeństwie.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na kurs oraz harmonogram kursów dostępne są na stronie internetowej projektu:
formularz zgłoszeniowy

Biuro Projektu czynne jest dla Uczestników/czek Projektu w godz. 8.00 – 15.00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
II piętro, pok. 236
Barbara Próchniak – koordynator projektu, tel. 81/ 448-50-38
e-mail: barbara.prochniak@umlub.pl

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2