Pielęgniarstwo operacyjne

nr 88/O/Pi/23

Kierownik naukowy: mgr Barbara Nawłatyna

 

Terminy płatności:


1. Miejsca dofinansowane 1900,00 zł

I rata   -  700,00 zł do dnia 20.10.2023 r.
II rata  -  600,00 zł do dnia 30.04.2024 r.
III rata -  600,00 zł do dnia 31.10.2024 r

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002

Na przelewie prosimy o dopisek: „Piel. operacyjne 88/O/Pi/23 ... rata”

 

Dostęp do zasobów Biblioteki Głównej UM

Informujemy, że uczestnicy specjalizacji organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie mają możliwość dostępu do zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W celu uzyskania indywidualnego loginu i hasła prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Podyplomowego pod adresem: ckp@umlub.pl

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2