Badania Kliniczne Zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna

Rekrutacja otwarta

Inauguracja czwartej edycji w październiku 2024 r.

 

Program Studiów Badania Kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został opracowany z myślą o osobach pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat prowadzenia oraz analizy badań klinicznych.

 

Główny przedmiotowym założeniem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat badań klinicznych, w szczególności dotyczącej:

 • planowania badań klinicznych
 • przeprowadzenia badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych
 • koordynacji i monitoringu
 • regulacji prawnych
 • wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących procesu wdrażania leku
 • nadzorowania i przestrzegania prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego
 • różnorodnych aspektów współpracy różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego
 • krytycznej oceny jakości badań klinicznych
 • wiedzy dotyczącej zasad interpretacji wyników badań klinicznych – medycyna oparta na faktach (Evidence Based Medicine)
 • podstaw oceny metodologii badań klinicznych oraz analizy HTA
 • podstaw statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego
 • wykorzystaniu analizy EBM w codziennej praktyce

 

Program jest adresowany do osób, które:

 • chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia oraz analizy badań klinicznych
 • prowadzą badania kliniczne, a chciałyby wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
 • koordynują badania kliniczne w ośrodkach badawczych
 • wykorzystują analizę badań klinicznych w codziennej praktyce klinicznej lub innej działalności zawodowej
 • zajmują się lub chciały zajmować się oceną jakości metodologicznej badań klinicznych
 • chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z tematem badań klinicznych - absolwenci studiów wyższych II stopnia
 • chcą wymienić swoje doświadczenia zawodowe i nawiązać interesujące kontakty
 • kandydują na pracowników działów medycznych firm farmaceutycznych lub firm typu CRO i SMO

 

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP)
 • punkty edukacyjne nadane przez Lubelską Izbę Lekarską

 

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym -180 godzin - 9 zjazdów weekendowych, a ich formuła obejmuje wykłady, pracę własną, zadania praktyczne, warsztaty jak również panele dyskusyjne prowadzone przez uznanych wykładowców akademickich oraz doświadczoną kadrę firm farmaceutycznych i firm CRO (Contract Research Organization): dyrektorzy, menadżerowie oraz trenerzy, posiadający doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach klinicznych.

tomasz_betkowski

 

     

 

 

 

      lek. wet. Tomasz Bętkowski

     MBA - Kierownik Studiów

     Kierownik organizacyjny i naukowy, autor programu

 

 

 

Lekarz medycyny weterynaryjnej, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie; MBA – Master of Business Administration – absolwent Lubelskiej Szkoły Biznesu i University of Central Lancashire, UK. Stypendium naukowe w College of Veterinary Medicine Cornell University, USA.

 

Ukończył specjalizację kierunkową z zakresu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Absolwent Studiów Podyplomowych „Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Związany z badaniami klinicznymi od 2006 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Quintiles (Contract Research Organization) na stanowisku Monitora Badań Klinicznych. Od 2008 roku pracował na stanowisku Starszego Monitora Badań Klinicznych. Od początku pracy w Quintiles koordynował w Polsce długoletni (ponad ośmioletni) międzynarodowy projekt badawczy w dziedzinie cukrzycy, a następnie projekty badawcze w dziedzinie kardiologii. W latach 2010-2015 pracował na stanowisku Strategic Site Relationship Manager, a w latach 2015-2016 na stanowisku Site Network Manager. Obecnie Clinical Operations Manager w IQVIA (dawniej Quintiles).

 

Współtwórca i koordynator Studiów Podyplomowych: „Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a także współtwórca i koordynator „Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor Naczelny podyplomowych kursów dokształcających z dziedziny badań klinicznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członek stowarzyszenia GCP i POLCRO.

 

 

 

 

michal_szkatula

   

 

 

     

 

      dr n. med Michał Szkatuła

      Sekretarz Studiów

      Koordynator organizacyjny i naukowy, współautor programu

 

 

 

W latach 2005-2010 pracownik naukowy oraz wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorat w dziedzinie biologii medycznej. Autor publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych o łącznym IF 25. Od 2010 r. związany zawodowo z międzynarodowymi korporacjami farmaceutycznymi jako pracownik działów medycznych oraz R&D. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu badań klinicznych oraz we współpracy ze zespołami marketingowymi, medycznymi oraz market access. Długoletnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołami medycznymi w tym zespołami MSL, MLM, MA, i CRA.

 

 

 

 

hanna_szajewska

   

 

 

 

 

 

     prof. dr hab. med. Hanna Szajewska

     Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

   

 

 

Redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019).   

Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012)

Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015)

Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019-aktualnie)

 

Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Od wielu lat prowadzi liczne szkolenia w zakresie EBM, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych w dziedzinie pediatrii. Współautorka ponad 350 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym. Łączny impact factor – ponad 800; cytowania – ponad 13 tysięcy; indeks Hirscha 62 (wg Web of Science, wrzesień 2020). W 2018 i 2019 roku na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Gorąca zwolenniczka poruszania się rowerem, a nie samochodem. Przede wszystkim po mieście, ale nie tylko!

 

 

 

 

adam_pluzanski

   

 

 

 

 

      dr n. med. Adam Płużański

      Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej,

      Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi

 

 

 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Główne zainteresowania naukowe to: immunoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie i terapie systemowe nowotworów w tym nowotworów klatki piersiowej, leczenie chorych w wieku podeszłym i leczenie wspomagające. Prowadzi badania kliniczne z zakresu leczenia nowotworów płuca. Autor i współautor kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach, monografii i prac opublikowanych w całości i streszczeniach w polskich i międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych.

 

 

 

 

wojciech_maselbas

   

 

 

 

 

     dr n. med. Wojciech Masełbas

     Specjalista farmakologii i farmakologii klinicznej.

 

 

 

 

Od 1993 r. zawodowo związany z planowaniem, prowadzeniem oraz opracowaniem wyników badań klinicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dotyczących badań klinicznych. Autor artykułów oraz publikacji książkowych dotyczących tej tematyki. W latach 2004-2013 prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). W latach 2012-2020 członek zarządu Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (PolCRO), w latach 2014-2018 prezes PolCRO.

 

 

 

 

jacek_wolinski

 

 

 

 

 

      lek. Jacek Woliński

      Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie oraz Lubelskiej Szkoły Biznesu

 

 

 

 

Większość swojej kariery zawodowej związał z branżą bio-farmaceutyczną, gdzie od 24 lat zajmuje się organizacją oraz nadzorowaniem badań klinicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał poczynając od pozycji monitora badań klinicznych, poprzez stanowiska menadżerskie coraz wyższych szczebli o charakterze zarówno operacyjnym jak i strategicznym. Od ponad 20 lat zajmuje wysokie stanowiska kierownicze z zakresem obowiązków obejmującym ogólne zarządzanie dużymi międzynarodowymi zespołami, kierowanie globalnymi projektami oraz strategiczny rozwój operacji klinicznych na rynku europejskim. Aktualnie na stanowisku Starszy Dyrektor ds. Operacji Strategicznych w IQVIA RDS Poland sp. z o.o. – odpowiedzialny za nawiązanie i utrzymanie strategicznych relacji z wybranymi kluczowymi firmami bio-farmaceutycznymi na rynku europejskim, w tym w szczególności realizację programów badawczych faz 1-4.

Od 2011 roku nieprzerwanie wykładowca studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania w badaniach klinicznych na kilku uczelniach wyższych w Polsce.

 

 

 

 

malgorzata_kudelska

 

 

 

 

 

      lek. Małgorzata Kudelska

      Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku

      MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi.

 

 

 

 

Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami klinicznymi” prowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Z przemysłem farmaceutycznym związana od 1999 roku (przedstawiciel medyczny w firmie farmaceutycznej, kierownik produktu w dziale marketingu). W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Quintiles Poland Sp. z o.o. jako monitor badań klinicznych. Od 2006 roku w dziale Start-up jako odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji badań klinicznych celem przedłożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do Komisji Bioetycznej. Jest odpowiedzialna również za korespondencję z powyższymi organami rejestrującymi w sprawie badań klinicznych. Od 2011 do 2016 roku kierowała działem Regulatory & Start Up w Polsce. Od października 2016 kieruje działem operacji klinicznych w IQVIA RDS Poland.

 

 

 

 

aneta_sitarska_haber

 

 

 

 

 

 

      lek. Aneta Sitarska-Haber

      

 

 

 

 

Pasjonatka badań klinicznych związana z branżą od 1998 roku. Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, pracując w firmach CRO rozwijała umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w wielu wskazaniach terapeutycznych. Od roku 2005 pracuje w PPD Poland, globalnej firmie z sektora CRO, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Operacji Klinicznych. Odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie zespołem monitorów badań klinicznych, szkolenie zespołu klinicznego, rozwijanie sieci ośrodków partnerskich i współpracę z organizacjami pacjenckimi. Wiceprezes Stowarzyszeniem GCP, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia od 2002 roku. Współorganizatorka działań statutowych takich jak szkolenia i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, program Ambasadorzy badań klinicznych.

Ma wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca na studiach podyplomowych oraz jako prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych.

Autorka i współautorka artykułów i książek dotyczących badań klinicznych. Od kilku lat działa w POLCRO (Zrzeszenie Pracodawców firm CRO). Jest członkiem Polskiej Platformy EUPATI (Europejska Akademia Pacjentów). Wspiera działalność organizacji pacjenckich uczestnicząc w spotkaniach i szkoleniach dla pacjentów. Współpracuje z Agencją Badań Medycznych min. przy tworzeniu portalu „Pacjent w badaniach klinicznych”.

 

 

 

 

przemyslaw_grochowski

 

 

 

 

 

      lek. stom. Przemysław Grochowski

      Manager operacji klinicznych w firmie IQVIA

      Absolwent Wydziału Stomatologii Collegium Medicum UJ

 

 

 

Od 2007 roku zawodowo związany z badaniami klinicznymi.

Moderator grupy roboczej Jakość i Standardy POLCRO.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących badań klinicznych dla pracowników firm CRO oraz ośrodków badawczych.

Wykładał podczas wszystkich edycji IQVIA CRASchool oraz w kilku edycjach studiów podyplomowych pod egidą IQVIA z zakresu badań klinicznych na polskich uczelniach.

 

 

 

 

anna_olszewska

 

 

 

     

 

      dr Anna Olszewska

      Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych

      Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

Doktor nauk przyrodniczych z zakresu genetyki. Stypendium naukowe w Univestity of Central Lancashire w Preston, UK. Przed podjęciem pracy w IQVIA przez 5 lat pracowała w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego dodatkowo zajmując się tłumaczeniem specjalistycznych tekstów z języka angielskiego. Pracę w IQVIA rozpoczęła w 2005 roku na stanowisku Monitora Badań Klinicznych. Następnie pracowała w charakterze specjalisty w dziale Regulatory & Start-Up (RSU) zajmując się rejestracją badań klinicznych. W latach 2011-2016 pracowała na stanowisku kierownika w dziale RSU, a od 2016 pełni funkcję Head of RSU kierując działem RSU w Polsce. W wolnych chwilach praktykuje Taijiquan.

 

 

 

 

marek_janota_bzowski

 

 

 

 

 

 

      dr Marek Janota-Bzowski

      

 

 

 

Od ponad 18 lat związany z badaniami klinicznymi. Doświadczenie zbierał jako monitor badan klinicznych, manager zespołu start up czy leader zespołu monitorów badań klinicznych. Obecnie na stanowisku Clinical Lead Director w IQVIA RDS Poland sp z o.o. W pracy naukowej specjalizował się w biochemii medycznej.

 

 

 

 

agnieszka_glowacka

 

 

 

     

 

      dr Agnieszka Głowacka

      Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

      na Wydziale Chemii na kierunkach chemia z fizyką oraz chemia

 

 

 

Po ukończeniu studiów podjęła pracę na Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Jej praca doktorska została doceniona przez fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i uzyskała tytuł najlepszej pracy doktorskiej z zakresu zastosowań fizyki i chemii w technice, rolnictwie i medycynie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Analizy danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie także z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2005-2006 wykładowca na Politechnice Lubelskiej. W latach 2007-2008 wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Związana z badaniami klinicznymi od 2008 roku. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych jako monitor badań klinicznych. W latach 2012 -2015 wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego – wykładała statystykę biomedyczną na studiach podyplomowych z zakresu „Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych”. Od 2018 roku wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku Biomedycyna, prowadzi wykłady oraz seminaria z zakresu: „Metodyki badań klinicznych” oraz „Projektowania badań klinicznych”. Słuchaczka pierwszej edycji studiów podyplomowych Master Business of Administration w Ochronie zdrowia na Uniwersytecie medycznym w Lublinie. Ekspert ds. badań klinicznych w dziedzinie badań niekomercyjnych. Ambasador badań klinicznych Stowarzyszenia GCP.pl. Członek Komisji zespołu koordynującego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury niezbędnej do rejestracji badania klinicznego niekomercyjnego.

 

 

 

 

piotr_sawicki

 

 

 

 

 

      Piotr Sawicki

      Absolwent i wykładowca Akademi Leona Koźmińskiego

 

 

 

Z rynkiem badań klinicznych związany od lat dziewięćdziesiątych zajmując się działalnością Ośrodków Badawczych oraz rekrutacją i retencją pacjentów. Współtwórca Centrum Medycznego Osteomed oraz Centrum Badań Klinicznych. Ekspert w zakresie planowania i realizowania kampanii rekrutacji pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej komunikacji i poprawności języka. W latach 2012 - 2019 Head of Patient Engagement w firmie Synexus a obecnie Kierownik Działu Badań Klinicznych w Centrum Medycznym CMP. Wielokrotny prelegent podczas międzynarodowych konferencji dotyczących rekrutacji pacjentów.

 

 

 

 

pawel_wojcik

 

 

 

 

 

      mgr Paweł Wójcik

      Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej

      oraz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

      a także programów rozwoju menedżerskiego oraz przywództwa w ICAN Institute.

 

 

 

Od ponad 12 lat związany z branżą badań klinicznych, posiada doświadczenie w zarządzaniu i przewodzeniu projektami i ludźmi na wielu stanowiskach, zarówno w działach operacji klinicznych jak i zarządzania projektami, w środowisku CRO oraz w firmie farmaceutycznej. W 2015 stworzył dział wsparcia projektowego w Europie dla Premier Research. Obecnie od ponad trzech lat związany z Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych AstraZeneca. Na stanowisku Dyrektor Wspierający ds. Zarządzania Globalnymi Badaniami Klinicznymi wspiera globalne programy badań klinicznych w nowotworach płuca, kierując grupą Globalnych Liderów Badań Klinicznych, Kierowników Wspierających oraz Asystentów. Twórca programu rozwoju kompetencji przywódczych LEAP dla Globalnych Liderów w AstraZeneca. Członek Grupy Szkoleniowej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl, współautor szkoleń i warsztatów z wiedzy praktycznej w badaniach klinicznych, a także kursów wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Agencją Badań Medycznych. W przeszłości wykładowca Quintiles CRA School oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji badań klinicznych na KUL. Szczególne zainteresowania to kompetencje miękkie, przywództwo, badania kliniczne w pediatrii a także efektywność operacyjna, nowe technologie i przyszłość badań klinicznych.

 

 

 

 

agnieszka_gierlik

 

 

 

 

 

      dr Agnieszka Gierlik

      Doktor nauk biologicznych ze specjalnością biologia molekularna

 

 

 

 

Posiada 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów z badań klinicznych zarówno w ramach studiów podyplomowych, jak i w ramach działalności stowarzyszenia GCP.pl czy w Quintiles CRA School . W badaniach klinicznych pracuje od sierpnia 2001 roku, kiedy dołączyła do zespołu Quintiles Poland jako Monitor Badań Klinicznych. Już jako doświadczony monitor była mentorem dla niedoświadczonych kolegów. Po trzech latach awansowała na stanowisko Line Managera, na którym poza zarządzaniem zespołem monitorów była odpowiedzialna za szkolenia i rozwój monitorów (wspólne wizyty monitorujące, kontrola dokumentacji badań, nadzór nad inicjacją badań klinicznych w Polsce, nadzór nad przygotowaniami, przebiegiem i akcjami naprawczymi po audytach i inspekcjach), zarządzanie projektami i budowaniem relacji z ośrodkami partnerskimi. W 2007 roku pracowała jako Lider Zespołu Klinicznego zarządzający kliniczną stroną międzynarodowego projektu. Wieloletni współorganizator Quintiles Partner Site Forum. Obecnie Menadżer Operacji Klinicznych zarządzający grupą 14 monitorów. Prywatnie miłośniczka przyrody, Tatr , podróży i jedzenia.

 

 

 

 

anna_szkatula

 

 

 

 

 

      dr Anna Szkatuła

      Doktor biologii molekularnej

 

 

 

W latach 2005-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor biologii molekularnej. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Od 2011 r. pracownik działu badań klinicznych w korporacjach farmaceutycznych i firmach CRO. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie Data Management, w tym projektowaniu i prowadzeniu i zamykaniu baz danych w badaniach klinicznych oraz we współpracy ze zespołami międzynarodowymi na poziomie globalnym. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem w Premier Research.

 

 

 

 

anna_czajka

 

 

 

 

       lek. Anna Czajka

       ukończyła Wydział Lekarski z Odziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

       odbyła staż specjalizacyjny w Klinice Neurologii SPSK4 w Lublinie,

       obecnie starszy asystent Kliniki Neurologii CSKMSWIa

 

 

 

 

Klinicysta od 12 lat w zakresie leczenie trombolitycznego udaru mózgu , szkoleniowiec w ramach kursów specjalizacyjnych w obszarze stanów zagrożenia życia w neurologii w zakresie medycyny ratunkowej CMKP. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Monitoringu i Zarządzania w Badaniach Klinicznych KUL 2016 oraz w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego 2019 r, słuchaczka MBA Uniwersyteteu Medycznego w Lublinie, członek ekspertów do spraw oceny jakości leczenia stwardnienia rozsianego w województwie mazowieckim, badacz projektów klinicznych w zakresie stwardnienia rozsianego . Autorka kilkunastu artykułów dotyczących problematyki w zakresie medycyny oraz ochrony zdrowia.

Doktorantka Kliniki Neurologii SPSK4 w Lublinie . Przedmiotem jej zainteresowań jest eksperymentalne leczenie padaczki, poszukiwanie terapii adiwantowych w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu , projekty badawcze neuroplastyczności mózgu . Prywatnie szczęśliwa Mama 6 letniej Córeczki .

 

 

 

 

marek_siemiatkowski

 

 

 

 

       dr n. med. Marek Siemiątkowski

       Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

      Specjalizacja z chorób wewnętrznych – szpital CSK WUM w Warszawie

      Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

 

 

 

 

Asystent w Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej.

Doktorat z farmakologii ośrodkowego układu nerwowego – Instytut Psychiatrii i Neurologii. Członek British Association for Psychopharmacology.

Wykładowca na studiach medycznych WUM. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz laurerat Nagrody Głównej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor ponad 40 publikacji naukowych, w zdecydowanej większości w międzynardowych czasopismach o wysokim IF (m.in. Life Science, Eur. J. Pharmacology, Eur. Neuropsychopharmacology, Neuroreport, Neuroscience Research Communication , J. Neural. Transmission).

Absolwent programu MBA – WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Twórca i Redaktor Naczelny Portalu Medycznego dla lekarzy.

Ekspert medyczny z 18-letnim doświadczeniem w pracy w Dziale Medycznym wielu międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. Wieloletnie doświadczenie w pracy w europejskich zespołach marketingowo-medycznych.

Główne obszary ekspertyzy – budowanie strategii medycznej, statystyka medyczna, EBM, programy szkoleniowe dla nowych pracowników Działu Medycznego, projekty medyczne w biznesie.

 

 

 

 

elzbieta_sibisi

 

 

 

 

 

 

      lek. Elżbieta Sibisi

      lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

 

 

 

Staż podyplomowy ukończyła w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Przed podjęciem pracy w IQVIA, przez 7 lat pracowała w firmie farmaceutycznej jako przedstawiciel medyczny.

Dołączyła do zespołu IQVIA (Quintiles) w roku 2007 na stanowisko Monitora Badań Klinicznych. Pracowała na stanowiskach: Clinical Research Specialist, gdzie zarządzała zespołem klinicznym (Monitorami Badań Klinicznych) w 18 krajach w Europie, Australii i Republice Południowej Afryki, a także jako on- boarding CRA Lead, wprowadzając monitorów w świat badań klinicznych, będąc mentorem dla nowych osób w tej branży. Od maja 2017 pracuje na stanowisku Senior Quality Specialist i zajmuje się sprawami związanymi z jakością w badaniach klinicznych.

Prywatnie wielbicielka nurkowania, od 2007 głównym zajęciem poza pracą jest nurkowanie w najbardziej ekstremalnych miejscach na świecie.

Na liście marzeń jest uczestniczenie w widowisku „Sardine Run” w RPA.

 

 

 

 

jacek_latawiec

 

 

 

 

 

 

      dr n. med. Jacek Latawiec

      Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

 

Specjalista chorób wewnętrznych. W 2003 roku rozpoczął pracę w firmie Quintiles Poland Sp. z o.o. (obecnie IQVIA RDS Poland) jako monitor badań klinicznych. Od 2006 pełnił kolejno role Clinical Team Leader, Clinical Project Manager, Medical Safety Advisor. Od 2011 związany z działem bezpieczeństwa leków w IQVIA RDS Poland. Obecnie na stanowisku starszego dyrektora do spraw bezpieczeństwa leków jest tez regionalnym liderem zespołu medycznych doradców bezpieczeństwa leków (EMEA - Europa, Bliski Wschód, Afryka) odpowiedzialnym za koordynacje działań zespołu. Zajmuje się oceną działań niepożądanych leków w badaniach klinicznych oraz po ich rejestracji, oceną profilu korzyści względem ryzyka, medyczną oceną okresowych raportów składanych przez firmy farmaceutyczne do instytucji nadzorujących, medyczną oceną nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa leków, oceną protokołów badań klinicznych pod względem bezpieczeństwa.

 

 

 

 

adrianna_droszcz

 

 

 

 

      lek. Adrianna Droszcz

      Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II-go Wydziału Lekarskiego,

      specjalista medycyny rodzinnej i seksuologii

 

 

 

 

Pracowała jako internista w POZ w Warszawie i po nostryfikowaniu dyplomu jako asystent w szpitalu w Norwegii. Ukończyła studia podyplomowe "Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny" i "Farmakoekonomika i marketing medyczny". Uzyskała specjalizację z medycyny estetycznej przy Towarzystwie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Absolwentka 3-letnich studiów „Ethics in Research” prowadzonych przez New York Mont Sinai School of Medicine i Uniwersytet w Wilnie.

Od 17 lat związana z firmą IQVIA (dawniej Quintiles), obecnie na stanowisku Medical Safety Advisor w dziale Core Safety Service, ocenia medyczne aspekty bezpieczeństwa terapii zastosowanej w badaniu klinicznym. Poprzednio zaangażowana w lokalne i globalne struktury zdalnego monitorowania badaniami klinicznymi (remote monitoring, risk based monitoring), tworzyła dział zdalnego zarządzania projektami w Polsce i koordynowała prace menadżerów badań zdalnych w Europie i krajach azjatyckich. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i zespołami projektowymi. Była odpowiedzialna za koordynacje wielu aspektów badań klinicznych na poziomie Polski (jakość, finanse, szkolenia, rekrutacja nowych pracowników). Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uczelni Łazarskiego. Wykładała na studiach podyplomowych w dziedzinie badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Wieloletni dyrektor programowy i zarządzający Quintiles/IQVIA CRA School .

Praktykujący internista w państwowej służbie zdrowia. Członek stowarzyszenia GCP.

 

 

 

 

pawel_orzel

 

 

 

 

      mgr inż. Paweł Orzeł

      Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności),

      Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie biznesem)

      oraz Oxford Brooks University (MBA Business Administration).

 

 

 

Związany z branżą badań klinicznych od ponad 15 lat. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach typu Contract Research Organisation (CRO), na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Associate Director Project Management odpowiada za kluczowe obszary prowadzenia projektu: budżet, komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja harmonogramu etc.

Wieloletni wykładowca w zakresie związanym z zarządzaniem badaniami klinicznymi oraz promotor, partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie.

 

 

 

 

marek_pedzinski

 

 

 

 

 

 

        lek. Marek Pędziński

        Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 

Z badaniami klinicznymi związany od 2003 roku. Od 2007 zatrudniony w dziale IQVIA Quality Assurance (QA) Europe, obecnie na stanowisku Associate Director QA.

Odpowiedzialny między innymi za zarządzanie zespołem audytorów w Europie i Afryce, zarządzanie kontraktorami, szkolenie audytorów, zarządzanie i planowanie audytów w tym wewnwtrznych adytów procesowych, przeprowadzanie audytów i pre-inspekcji oraz przyjmowanie inspekcji.

W 2007 roku ukończył studia podyplomowe ‘Zarządzanie i Audyt’ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek RQA, Research Quality Association.

 

 

 

 

michal_zmyslowski

 

 

 

 

      mgr Michał Zmysłowski

      Absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy na Wydziale Farmaceutycznym,

      kierunek Analityka Medyczna oraz Studiów Menadżerskich na SGH w Warszawie. 

 

 

 

 

Przez 11 lat pracował w firmach farmaceutycznych Knoll i Servier jako Przedstawiciel Medyczny a później Regionalny Manager. W Quintiles obecnie IQVIA od prawie 17 lat, przez 4 lata jako Monitor Badań Klinicznych, 13 lat jako Manager Clinical Operations, Site Network Manager, Site and Resource Manager o obecnie Line Manager.

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i zespołami projektowymi i współpracą z ośrodkami badawczymi i sponsorami. Prowadzi szkolenia dla monitorów i zespołów badawczych. Wykładał na studiach podyplomowych „Badania kliniczne” na Uniwerstytecie Medycznym w Lublinie KUL-u oraz na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku i Poznaniu. Członek stowarzyszenia GCP i POLCRO.

 

 

 

ewa_miedlar

 

 

 

 

 

       mgr Ewa Międlar

       Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

 

 

Ukończyła I edycję studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W trakcie studiów menedżerskich MBA w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Z badaniami klinicznymi związana od 2003 roku. Zatrudniona w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie od 2010 roku jako pielęgniarka oraz koordynator badań klinicznych. Obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Badań Klinicznych w Centrum Badawczo-Rozwojowym CM Medyk.

Prywatnie szczęśliwa mama dwóch synów 7 i 4 latka.

 

 

 

 

stanislaw_mazur

 

 

 

 

      lek. med. Stanisław Mazur

      Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog,

      stypendysta naukowy w Hamburgu oraz Filadelfii,

      autor kilku publikacji naukowych.

 

 

 

 

Ukończył studia podyplomowe „Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Pionier inicjatyw prozdrowotnych w Rzeszowie. Inicjator działań społecznych, poświęconych edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowia. Prekursor prywatnej służby zdrowia w Rzeszowie. Prowadzi aktywne działania w zakresie diagnostyki, opieki medycznej, profilaktyki i zwalczania COVID-19 na terenie województwa podkarpackiego.

Od ponad 31 lat wraz z rodziną prowadzi firmę Centrum Medyczne Medyk – pierwszy prywatny podmiot leczniczy na terenie miasta Rzeszowa, jedną z najszybciej rozwijających się sieci placówek medycznych w województwie podkarpackim. Obecnie Centrum Medyczne Medyk świadczy usługi medyczne dla ponad pół miliona pacjentów, 8000 firm oraz łącznie daje pracę ponad 900 osobom.

W ciągu kilkudziesięciu lat zorganizował tysiące spotkań edukacyjnych i akcji prozdrowotnych. "Zasłużony dla Miasta Rzeszowa", laureat wielu nagród w tym nagrody Rzecznika Praw Pacjenta "Złoty Lider" w konkursie Ochrony Zdrowia 2019.

Prywatnie mąż, ojciec czwórki dzieci i dziadek trzech wnuczek.

 

 

 

 

hanna_kesy_kowalska

 

 

 

 

      Lek. Hanna Kęsy-Kowalska

      Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu

 

 

 

 

Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu i przez pierwsze 10 lat po studiach pracowała w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu jednocześnie specjalizując sie w pediatrii. W 2004 rozpoczęła „przygodę” z badaniami klinicznymi jako Monitor Badań Klinicznych, a następnie Koordynator Badań Klinicznych w Polsce dla firmy i3 reseach. W 2007 roku dołączyła do zespołu klinicznego w firmie Quintiles jako Clinical Team Leader, a następnie Clinical Project Manager. Prowadziła badania kliniczne w dziedzinie Gastroenterologii i Immunologii koordynując projekty badawcze na całym świecie ( od Europy poprzez Amerykę Północną, Australie i Japonię). W latach 2011-2014 pracowała, jako pediatra, aby w sierpniu 2014 dołączyć ponownie do firmy Quintiles (obecnie IQVIA) rozpoczynając prace na stanowisku Medical Safety Advisor. Obecnie pracuje jako Associate Medical Safety Director.

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. 1 fotografia
 3. Formularz zgłoszeniowy

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat, który:

 1. Posiada kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe), wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy.
 2. Złożył kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie.
 3. Zmieścił się w limicie miejsc wg kolejności zgłoszeń.
 4. Uiścił opłatę za studia podyplomowe (jednorazowo w całości lub pierwszą ratę).
 5. Podpisał umowę o uczestnictwie w studiach podyplomowych.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty złożone w czasie rekrutacji, zostają zwrócone kandydatowi. Liczebność grupy wynosi nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób.

Studia podyplomowe „Badania Kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna” są odpłatne. Uczestnik dokonuje wyboru płatności przy podpisywaniu umowy. Opłaty winny być wniesione zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Regulaminie i Umowie z uczestnikiem zawartej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Całość kosztów studiów podyplomowych wynosi 6.500 zł
(sześć tysięcy pięćset złotych).

 

Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 3.250 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)

 

Wpłata jednorazowa bądź za pierwszy semestr powinna nastąpić w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, a płatność za drugi semestr powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od zakończenia pierwszego semestru.

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2