Obesitologia - postępowanie w nadwadze i otyłości

Rekrutacja otwarta

 

 

Informacje ogólne

 

Zakres tematyczny 

W zakres zagadnień wchodzą m.in. metody diagnostyki i oceny nadwagi i otyłości farmakoterapia, planowanie jadłospisów, poradnictwo dietetyczne, psychologiczne uwarunkowania nadwagi i otyłości, chirurgia bariatryczna i opieka dietetyczna nad pacjentem.

 

Forma i program

Zajęcia odbywają się w weekendy. Unikatowy program obejmuje 330 godzin w tym: 250 godzin wykładów, 45 godzin zajęć seminaryjnych oraz 35 godzin ćwiczeń.

 

Kadra dydaktyczna składa się z lekarzy, dietetyków, farmaceutów i psychologów.

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, przedstawicieli zawodów medycznych.

 

Kierownik studiów: dr hab. n. farm. Wojciech Koch
Sekretarz studiów: dr Katarzyna Iłowiecka

 

Planowane rozpoczęcie I edycji studiów - październik 2023 r.

 

Liczebność grupy (roku) wynosić będzie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 osób. 

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opatrzone stosowną pieczęcią.

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Informacje i sprawy organizacyjne:

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, tel. +48 81 448 51 20, e-mail: ckp@umlub.pl

 

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń:

Nabór otwarty, planowane rozpoczęcie I edycji studiów - październik 2023 r.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: ckp@umlub.pl

 

Limit przyjęć: minimum 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Forma zajęć: mieszana, 90% online.

Zarządzenie Rektora 173/2022 z dn. 28-11-2022 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Obesitologia – postępowanie w nadwadze i otyłości” (link do Zarządzenia)

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe) posiada tytuł zawodowy magistra lub lekarza.

 

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów po zakwalifikowaniu  można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin

 

Minimalna liczba uczestników: 40 osób 

 

Opłata za studia: 8150,00 zł  za cały cykl kształcenia

Uchwała Senatu nr 194/2022 z dn. 29-06-2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Obesitologia – postępowanie w nadwadze i otyłości” (link do uchwały)

Uchwała Senatu nr 195/2022  z dn. 29-06-2022 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” (link do uchwały)

Zarządzenie Rektora nr 35/2023 z dn. 22-03-2023 w sprawie wysokości opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe „Obesitologia – postępowanie w nadwadze i otyłości” (link do zarządzenia

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2