Psychoonkologia

Rekrutacja otwarta

 

 

Informacje ogólne

 

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Opłata za studia: 3150 zł za semestr; 6300 zł za rok

Kierownik naukowy studiów: dr Izabela Mamcarz

Sekretarz studiów: mgr Anna Pożarowszczyk


Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, personelu medycznego.

Głównym przedmiotowym założeniem studiów podyplomowych Psychoonkologia realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wsparcia, diagnozy i pomocy psychoonkologicznej osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu. Studia mają charakter praktyczny, dlatego główny nacisk położono na: umiejętności analizy wielowymiarowego funkcjonowania osoby i jej rodziny w sytuacji choroby, zidentyfikowanie zasobów wpierających proces leczenia, opis doświadczeń osoby w procesie choroby i zdrowienia oraz interpretację uzyskanego materiału empirycznego.

W ramach studiów będą realizowane warsztaty superwizyjne, pozwalające na pogłębienie swoich kompetencji w budowaniu relacji z pacjentem oraz praktyki kliniczne, dające szansę na doskonalenie warsztatu diagnostyczno-interwencyjnego.

STUDIA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO.

Z uwagi na objęcie patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego studia mogą stanowić etap w rozwoju ścieżki kwalifikacji rynkowej:
„Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” dla osób, które:

  • ukończyły jednolite studia magisterskie z psychologii,
  • uzyskały dyplom studiów I stopnia z psychologii (licencjacki) i jednocześnie dyplom ukończenia studiów II stopnia z psychologii (magisterski),
  • ukończyły studia medyczne i uzyskały specjalizację w zakresie psychiatrii.
  • Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” dla osób posiadających wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK).Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kserokopia dyplomu
  • Zdjęcie formatu 4x3 podpisane na odwrocie
  • Umowa uczestnictwa w studiachKomplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć – 30 osób.

Minimalna liczba uczestników – 20 osób.

Informacje:
tel.: +48 81 448 5123 w godz. 8:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek)
e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

Zarządzenie Nr 3/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Psychoonkologia”

 

Uchwała Nr XLVI/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie programu studiów podyplomowych „Psychoonkologia”

 

Uchwała Nr XLVII/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych „Psychoonkologia”

 

Uchwała Nr XLVIII/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe „Psychoonkologia”

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2