Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia

Rekrutacja otwarta

 

 

Informacje ogólne

 

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenia: „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.

Szkolenia adresowane są do fizjoterapeutów z obszaru całego kraju posiadających wykształcenie: technik, licencjat, magister, specjalista fizjoterapii, którzy zatrudnieni są w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. są to osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (w tym kontrakt) w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia).

Szkolenia będą miały charakter teoretyczny oraz praktyczny, przy czym dominujące będą zajęcie praktyczne. Na zakończenie każdego szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

SZKOLENIE I (fizjoterapia ortopedyczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 2. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej.

SZKOLENIE II (fizjoterapia neurologiczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 3. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.

SZKOLENIE III (fizjoterapia pulmonologiczno – kardiologiczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 4. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej.

Celem powyższych szkoleń jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji fizjoterapeutów odpowiadający na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w zakresie chorób układu krążenia, chorób układu nerwowego, chorób układu oddechowego oraz chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie: fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pulmonologiczno-kardiologicznej, z uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o ICF.

SZKOLENIE I (fizjoterapia ortopedyczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 2. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej.
Planowany termin szkolenia:

04-05.03.2023 i 11-12.03.2023 – moduł I
18-19.03.2023 i 25-26.04.2023 – moduł II

Cena: 1650 zł

SZKOLENIE II (fizjoterapia neurologiczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 3. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
Planowany termin szkolenia:

06-07.05.2023 i 13-14.05.2023 – moduł I
20-21.05.2023 i 27-28.05.2023 – moduł III
Cena: 1650 zł

SZKOLENIE III (fizjoterapia pulmonologiczno – kardiologiczna)
Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
Moduł 4. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej.
Planowany termin: 

14-15.10.2023 i 21-22.10.2023 – moduł I
28-29.10.2023 i 04-05.11.2023 – moduł IV
Cena: 1900 zł

Liczba uczestników jednego szkolenia: 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Ważne! Realizacja każdego szkolenia uzależniona jest od uzyskanie wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto, po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora, że szkolenie się odbędzie.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 10024210 7800 1002
W tytule przelewu proszę wpisać: „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów, szkolenie nr …” (I, II lub III)

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

Liczba uczestników jednego szkolenia: 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Ważne! Realizacja każdego szkolenia uzależniona jest od uzyskanie wymaganej liczby zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- Formularz Zgłoszeniowy  POBIERZ FORMULARZ
- kopia prawa wykonywania zawodu
- kopia dyplomu ukończenia uczelni/technikum
-zaświadczenie z miejsca pracy lub oświadczenie podmiotu leczniczego o współpracy w ramach kontraktu z uczestnikiem szkolenia wraz ze wskazaniem, że podmiot leczniczy posiada umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Dokumenty przyjmujemy w terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin

Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto, po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora, że szkolenie się odbędzie.
Dane do przelewu:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
numer konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 10024210 7800 1002
W tytule przelewu proszę wpisać: „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów, szkolenie nr …” (I, II lub III)

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin
tel./fax. +48 81 448 51 23
e-mail: iwonaslosarz@umlub.pl

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2